News

Nawdd Hoci

Nawdd Hoci Mae'n bleser gan Rowan Care gyhoeddi nawdd crysau Hoci newydd ar gyfer Tîm Hoci Bebbington. Dywedodd Martin McInulty, Rheolwr Rowan Care, “mae'r crysau yn edrych yn wych ar y tîm, maent yn cynnwys y Logo Rowan Care yn amlwg ar y blaen. Dymunwn y gorau iddynt am y tymor nesaf a gobeithiwn y byddant yn mwynhau gwisgo eu crysau newydd.


Other news

Buddion Gweithwyr Gofal Rowan

Rowan Care are delighted to announce that from 1st May all employees who have completed their probationary period will have access to a range of employee ben

Busnes newydd arall ar gyfer Expect Ltd

Mae cwmni rhiant Rowan Care, Expect Limited, yn falch o gyhoeddi pryniant busnes newydd arall yng Nghymru. Ychwanegwyd Focus Care Wales at deulu gwasanaethau Expect. Cynhaliwyd

| Website designed & hosted by Cyberfrog Design