News

Busnes newydd arall ar gyfer Expect Ltd

Mae cwmni rhiant Rowan Care, Expect Limited, yn falch o gyhoeddi pryniant busnes newydd arall yng Nghymru. Ychwanegwyd Focus Care Wales at deulu gwasanaethau Expect. Cynhaliwyd y trosglwyddiad swyddogol ym mis Mawrth 2019.

Sefydlwyd Focus Care Wales yn 2006 fel sefydliad sy’n darparu Gwasanaethau Cymorth yn y Cartref i bobl sy’n byw gydag Anabledd Dysgu neu Anabledd Corfforol, gyda ffocws ar bobl ifanc yn y cyfnod pontio. Ar hyn o bryd maent yn darparu cefnogaeth i tua 30 o ddefnyddwyr gwasanaeth.

Dywedodd Mike, y Rheolwr Cofrestredig a’r cyn-berchennog “Byddaf yn aros ymlaen am gyfnod i drosglwyddo’r gwaith o redeg y busnes o ddydd i ddydd, ond rwy’n edrych ymlaen at ymddeol yn fuan iawn.”

 


Other news

Buddion Gweithwyr Gofal Rowan

Rowan Care are delighted to announce that from 1st May all employees who have completed their probationary period will have access to a range of employee ben

Busnes newydd arall ar gyfer Expect Ltd

Mae cwmni rhiant Rowan Care, Expect Limited, yn falch o gyhoeddi pryniant busnes newydd arall yng Nghymru. Ychwanegwyd Focus Care Wales at deulu gwasanaethau Expect. Cynhaliwyd

| Website designed & hosted by Cyberfrog Design